جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
کارگاه آموزشی ترویجی گواهی‌دهی محصولات فناوری نانو (نشان نانو)
  • شروع ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۳:۳۰
  • الی ۱۶:۳۰
  • محل برگزاری کارگاه شماره 2 - سالن خلیج فارس - جنب دبیرخانه