جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
کارگاه آموزشی ترویجی آشنایی با روش‌های استاندارد شناسایی، اندازه‌گیری و تعیین مشخصات نانومواد
  • شروع ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۰:۰۰
  • الی ۱۳:۳۰
  • محل برگزاری کارگاه شماره 2 - سالن خلیج فارس - جنب دبیرخانه