جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
کارگاه آموزشی «نام و نشان تجاری»
  • شروع ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۰۹:۳۰
  • الی ۱۲:۳۰
  • محل برگزاری کارگاه شماره 3 - سالن خلیج فارس - انتهای طبقه همکف