جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
کارگاه آموزشی TRIZ (تکنیکی برای حل خلاقانه مسئله)
  • شروع ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۰:۳۰
  • الی ۱۳:۳۰
  • محل برگزاری کارگاه شماره 3 - سالن خلیج فارس - انتهای طبقه همکف