جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
کارگاه آموزشی اختراعات در حوزه سلامت، قوانین، معاهدات و شرایط ثبت
  • شروع ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۳:۳۰
  • الی ۱۶:۳۰
  • محل برگزاری کارگاه شماره 3 - سالن خلیج فارس - انتهای طبقه همکف