جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
کارگاه آموزشی آشنایی با اصول میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM
  • شروع ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۴:۰۰
  • الی ۱۶:۳۰
  • محل برگزاری کارگاه شماره 3 - سالن خلیج فارس - انتهای طبقه همکف