جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
کارگاه آموزشی تحلیل نتایج DLS در نمایشگاه بین المللی
  • شروع ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۹:۳۰
  • الی ۱۱:۰۰
  • محل برگزاری کارگاه شماره 1 - سالن 5 (ملل)