جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
کارگاه آموزشی ICP
  • شروع ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۱:۱۵
  • الی ۱۲:۴۵
  • محل برگزاری کارگاه شماره 1 - سالن 5 (ملل)