جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
تحقیق و توسعه سیار
  • شروع ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۱:۰۰
  • الی ۱۲:۰۰
  • محل برگزاری استیج «نانوگپ» - سالن خلیج‌فارس - طبقه همکف