جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
از راه اندازی کسب و کار تا صادرات محصولات
  • شروع ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۲:۰۰
  • الی ۱۳:۰۰
  • محل برگزاری استیج «نانوگپ» - سالن خلیج‌فارس - طبقه همکف