جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
پنج دلیل تدوین استاندارد ایزو برای صنایع هایتک
  • شروع ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۳:۰۰
  • الی ۱۳:۱۵
  • محل برگزاری استیج «نانوگپ» - سالن خلیج‌فارس - طبقه همکف