جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
جشن تدوین۱۰۰ امین استاندارد فناوری نانو
  • شروع ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۳:۳۰
  • الی ۱۵:۰۰
  • محل برگزاری استیج «نانوگپ» - سالن خلیج‌فارس - طبقه همکف