جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
کمپ اشتغال کارنو
  • شروع ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۶:۰۰
  • الی ۱۷:۰۰
  • محل برگزاری استیج «نانوگپ» - سالن خلیج‌فارس - طبقه همکف