جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
فرصت‌های صادرات به سوریه
  • شروع ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۵:۰۰
  • الی ۱۶:۰۰
  • محل برگزاری استیج «نانوگپ» - سالن خلیج‌فارس - طبقه همکف