جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
امضای قرارداد همکاری‌های فناورانه
  • شروع ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۰۹:۰۰
  • الی ۱۰:۰۰
  • محل برگزاری استیج «نانوگپ» - سالن خلیج‌فارس - طبقه همکف