جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
نیازهای فناورانه صنایع پلیمر، کامپوزیت، رنگ و رزین، نانو مواد
  • شروع ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۰:۰۰
  • الی ۱۲:۰۰
  • محل برگزاری استیج «نانوگپ» - سالن خلیج‌فارس - طبقه همکف