جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
فرصت‌های صادرات به عراق
  • شروع ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۲:۰۰
  • الی ۱۳:۰۰
  • محل برگزاری استیج «نانوگپ» - سالن خلیج‌فارس - طبقه همکف