جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
معرفی خدمات آموزش اپوایزر
  • شروع ۲۱ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۲۱ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۳:۰۰
  • الی ۱۳:۱۵
  • محل برگزاری استیج «نانوگپ» - سالن خلیج‌فارس - طبقه همکف