جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
بیزگپ - مرور تجارب تلخ و شیرین کسب و کار
  • شروع ۲۱ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۲۱ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۳:۱۵
  • الی ۱۵:۰۰
  • محل برگزاری استیج «نانوگپ» - سالن خلیج‌فارس - طبقه همکف