جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
بیزگپ - مدیریت: علم یا هنر؟
  • شروع ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۳:۰۰
  • الی ۱۳:۱۵
  • محل برگزاری استیج «نانوگپ» - سالن خلیج‌فارس - طبقه همکف