جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
تحقق رویای ارتباط صنعت و مراکز علمی در حوزه صنعت غذا
  • شروع ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۶:۰۰
  • الی ۱۷:۰۰
  • محل برگزاری استیج «نانوگپ» - سالن خلیج‌فارس - طبقه همکف