جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
ارائه نیازهای فناورانه شرکت ملی نفت
  • شروع ۲۱ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۲۱ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۰:۰۰
  • الی ۱۲:۰۰
  • محل برگزاری استیج «نانوگپ» - سالن خلیج‌فارس - طبقه همکف