جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
فرصت‌های صادرات به هند
  • شروع ۲۱ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۲۱ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۲:۰۰
  • الی ۱۳:۰۰
  • محل برگزاری استیج «نانوگپ» - سالن خلیج‌فارس - طبقه همکف